top of page

SELCO > Jeneratör Koruma ve Kontrol > T4900 Serisi - VAR Güç Paylaştırıcı

 

T4900 Serisi

VAR Güç Paylaştırıcı

T4900 VAR Güç Paylaştırıcı, paralel çalışan jeneratörlerde reaktif gücün [kVAR] otomatik güç paylaşımını ve voltaj kontrolünü sağlar.

 

Her bir jeneratördeki reaktif yük, diğer jeneratörlerdeki reaktif yük ile karşılaştırılır ve denge sağlanana kadar AVR'de (Otomatik Voltaj Regülatörü) düzeltilir.  

 

T4900 bir veya daha fazla jeneratörün şebeke ile paralel çalıştırıldığı durumlarda güç faktörü (PF) kontrolü için de kullanılabilir. T4900 inputları, reaktif gücün ve voltajın tespit edildiği voltaj ve akımdır. T4900, reaktif yükü belirten I x sin ? formülünü hesaplar.

 

Genel şebeke ile paralel operasyon için güç faktörü kontrolü, 12 (COM) ve 28 (PF ON) terminalleri arasında harici kontak bağlayarak sağlanabilir.

 

Ayarlar, 29 ve 30 (PF-SET) terminalleri arasındaki harici potansiyometre (100 kW) ile tespit edilir. 

bottom of page