top of page

SELCO > Jeneratör Koruma ve Kontrol > T4800 Serisi - Klasik Gavarnörler için Yük Paylaştırıcı

 

T4800 Serisi 

Klasik Gavarnörler için Yük Paylaştırıcı

T4800 Yük Paylaştırıcı, paralel çalışan jeneratörler için otomatik yük paylaşımı ve frekans kontrolü sağlar.

 

Yük paylaşımı oransaldır, bir başka deyişle, jeneratörlere her birinin kapasitesi oranında eşit olarak yük bindirilir.

 

Her bir jeneratördeki yük diğer jeneratörlerdeki yük ile karşılaştırılır ve denge sağlanıncaya kadar düzeltme yapılır.

 

Senkronizasyondan sonra yük paylaşımı, yük dengesini yeniden oluşturmak ve yükün ve sistem frekansının uzun süreli stabilizasyonunu sağlamak (hız gavarnöründeki düşüşü telafi etmek) için gereklidir.

 

T4800 seçilebilir limitli ve zaman gecikmeli dahili ters akım koruması barındırır. 

bottom of page