top of page

SCR 2.0

Synch Check Rölesi

SCR2.0, DIN96 ön panel montaj tipinde, programlanabilir synch check röleli, mikroişlemci kontrollü bir senkronoskoptur.   

 

Bağımsız 2 güç hattındaki gerilim ve frekansın yanısıra aralarındaki anlık faz açısını da izler. 

Ölçülen parametreler, 3 haneli dijital ekranda gösterilir.

24 LED'li dairesel senkronoskop, 2 ağın arasındaki faz açısını gösterir. 

 

Senkronoskop ekranı sadece, her iki ağ gerilimi de set değerleri arasındaysa aktif olur. 

bottom of page