top of page

CRE Technology > Marine > RDM 2.0 Marine

RDM 2.0 Marine

Uzaktan İzleme Modülü

RDM 2.0 Marine, uzaktan izleme göstergesi olarak çalışır ve GENSYS 2.0 CORE MARINE ile birlikte tek veya birden fazla jeneratör setli enerji tesisini kontrol edebilir. 


Bir GENSYS 2.0 MARINE'e bağlandığında, ilave bir uzak izleme gösterge paneli olarak kullanılabilir.


RDM 2.0 MARINE ekranı da GENSYS 2.0 MARINE ile aynı verileri gösterir. Ekran, motor ve elektrik parametrelerini gösterir. 

Bilgi Ekranı:

 • Motor parametreleri göstergesi: yağ basıncı, su sıcaklığı, hız, çalışma saati...

 • Jeneratör elektrik parametreleri göstergesi:
  Faz-faz Gerilim (3-faz etkin)
  Faz-nötr Gerilim (3-faz etkin)
  Akım (3 faz etkin)
  Frekans
  Aktif ve reaktif güç (3 faz etkin+ total)
  Güç faktörü (3 faz etkin+ total)
  Aktif güç enerjisi (kWh)

       Reaktif güç enerjisi (kVARh)

 • Şebeke elektrik parametreleri göstergesi:

       Faz-faz Gerilim (3-faz etkin)

       Akım (3 faz)

       Frekans

       Aktif güç ve reaktif güç

       Güç faktörü

       Import aktif güç enerjisi (kWh)

       Import reaktif güç enerjisi (kVARh)

 • Kullanıcı göstergesi:

       Yedek 50 gösterge satırı.

bottom of page