Projeler > Denizcilik Lisesleri Laboratuvarları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemiadamları Yönetmeliği, Eğitim ve Sınav Yönergesi EK-11 kapsamında tanımlanan

"Elektro Teknik Zabiti Eğitimi Asgari Gerekleri"ne uygun laboratuvar ekipman ve teçhizatının imalatı ve tedariğini yapmaktayız.

Logo
Logo
Sensör Alarm Panosu
Sensör Alarm Panosu

Sensör Panosu

Elektrik Üretim Seti
Elektrik Üretim Seti

Motor Kontrol Üniteli Enerji Üretim Seti

Laboratuar Çalışması
Laboratuar Çalışması

Örnek Uygulama

Örnek Uygulama
Örnek Uygulama

Test ve Alarm Panosu Örnek Uygulaması

Alternatör
Alternatör

11 KWA Alternatör

Çalışma Masası
Çalışma Masası

Deney Seti Çalışma Masası

Ana Pano
Ana Pano

Örnek Ana Pano

Çalışma Seti
Çalışma Seti

Üçlü Çalışma Grubu Seti

Jeneratör Panosu
Jeneratör Panosu

Jeneratör Kontrol Panosu

Denizcilik Liseleri Laboratuvarları