top of page

Projeler > Denizcilik Lisesleri Laboratuvarları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemiadamları Yönetmeliği, Eğitim ve Sınav Yönergesi EK-11 kapsamında tanımlanan

"Elektro Teknik Zabiti Eğitimi Asgari Gerekleri"ne uygun laboratuvar ekipman ve teçhizatının imalatı ve tedariğini yapmaktayız.

Denizcilik Liseleri Laboratuvarları

bottom of page