top of page

CRE Technology > Aksesuarlar > Manyetik Pick-up CO 3/4-70WC

Manyetik

Pick-up

 

CO 3/4-70WC

Manyetik pick-up (MPU), motor ve elektronik kontrol ünitesi arasındaki haberleşme linkidir. MPU, manyetik alana tepki veren bir malzemeden yapılır ve kardan mili dişlisinin yanına monte edilir.  Krank mili döndükçe MPU'nun manyetik alanını etkiler ve motor hızına tekabül eden bir AC sinyali üretir. 

 

 

Karakteristikleri:

  • MPU 3/4 16 UNF

  • Geçme uzunluğu 70mm 

  • Kablo çıkışı

  • 2 somun

bottom of page